L’ÉQUIPEUR


TV Commercial 2019 – 30 sec directors cut
Shot on Alexa Mini / Kowa Anamorphic lens
Director: Jimmi Francoeur


TV Commercial 2018 – 60 sec directors cut
Shot on Alexa Mini / Kowa Anamorphic lens
Director: Matt Charland